Сайттағы сауда маркалары мен логотиптер иелерінің меншігінде.
"Артекс" баспа-полиграфия фирмасымен барлық құқықтар қорғалған 2024 ж.

Білім бағдарламасы:

Код:

--
"Биология"

Білім беру бағдарламасының мақсаттары

 

  • Орта білім берудің жаңартылған білім беру мазмұны жағдайында мектепоқушысының жан-жақты дамыған тұлғасын қалыптастыру үшін инновациялық технологияларды пайдалана отырып, кәсібиқызметті жүзеге асыруға және педагогикалық процесті ұйымдастыруға қабілетті бәсекеге қабілетті білім бакалаврындайындау.

 

Өзектілігі

 

"Биология" білім беру бағдарламасының бірегейлігі Дублиндікдескрипторлар негізінде қалыптасқан оқу нәтижелерімен анықталады және студенттердің жеке қасиеттерін дамытуға,жалпы мәдени және кәсіби (жобалау-іздестіру, ғылыми-зерттеу, ақпараттық-коммуникативтік, ұйымдастырушылық-басқарушылық) құзыреттіліктерін қалыптастыруға және практикалық қызметте дағдыларын жүзеге асыруға бағытталған.Білім беру бағдарламасы жұмыс берушілердің талаптары мен еңбек нарығының сұраныстарын ескере отырып әзірленген.

Егер сайтта жарнама,
немесе қате тапсаңыз,
төмендегі форманы толтырыңыз