Сайттағы сауда маркалары мен логотиптер иелерінің меншігінде.
"Артекс" баспа-полиграфия фирмасымен барлық құқықтар қорғалған 2024 ж.

Даярлау бағыты:

Код:

--
"Ақпараттық-коммуникациялық технологиялары"
Білім беру саласы:
6B06 Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар
Білім бағдарламалары:
Ақпараттық жүйелер Есеп техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету Математика және компьютерлік модель жасау Информатика Компьютерлік мехатроника Компьютерлік инженерия Business analytics and Big Data Ақпараттық-бағдарламалық жүйелері Бағдарламалық инженерия IT-аналитика Денсаулық сақтаудағы IT Big Data Analysis (Үлкен деректерді талдау) Industrial Automation (Индустриялық автоматтандыру) Media Technologies (Медиа технологиялар) Автоматтандыру және робототехника Телематика Экономикадағы ақпараттық инжиниринг Mobile computing Ақпараттық технологиялар IT-медицина Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету (Smart computing) Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету (Smart computing) Корпоративті ақпараттық жүйелер Data Science Сандық агрожүйелер мен кешендер ІТ және бағдарламалау Software Engineering Компьютерлік ғылымдар және программалық инженерия Жасанды интеллект технологиялары Виртуалды шындықты модельдеу және құру Қаржы математикасы Компьютерлік ғылымдар (Computer Science) Биокомпьютинг Киберфизикалық жүйелер Иммерсивті технологиялар Бизнестегі ақпараттық технологиялар Инженерлік математика
Егер сайтта жарнама,
немесе қате тапсаңыз,
төмендегі форманы толтырыңыз